Publiczność muzeów

Widz, gość czy użytkownik? Kim jest publiczność polskich muzeów? To pytanie, na które coraz więcej instytucji muzealnych próbuje znaleźć odpowiedź. W dobie trwającego boomu muzealnego poznanie profilu oraz potrzeb publiczności muzealnej stało się jednym z podstawowych kryteriów określających zasadność tworzenia nowych instytucji i modernizowania istniejących. Pomimo to stan badań na ten temat pozostaje wciąż niezadowalający. Część polskich muzeów w ostatnich latach wypracowała własne metody poznawania publiczności, ale wyniki tych prac pozostają rozproszone. Wiele muzeów nie ma w tym zakresie doświadczeń, czasem z powodu tradycyjnego rozumienia swojej misji i koncentracji na zbiorach albo z uwagi na brak wiedzy o metodach badawczych.

Dlatego właśnie Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w 2017 r. rozpoczął realizację ogólnopolskiego projektu mającego na celu zweryfikowanie stanu wiedzy na temat publiczności polskich muzeów oraz stworzenie narzędzi pozwalających na uruchomienie w kolejnych latach programu badań, które mogłyby być prowadzone przez instytucje zainteresowane personalizacją swojej oferty i projektowaniem działań na miarę potrzeb oraz oczekiwań publiczności, na którą może liczyć lub którą chce pozyskać dane muzeum.

ABC Muzeum dla seniorów
Publikacje

ABC Muzeum dla seniorów

pod red. dr Beaty Nessel-Łukasik

Niniejsza publikacja jest podsumowaniem, ale tez uzupełnieniem przeprowadzonego szkolenia. W częsci głównej znajda Państwo teksty autorstwa pracowników i współpracowników polskich muzeów, którzy maja doświadczenie we współpracy z osobami starszymi. W aneksie zamieszczamy przykłady dobrych praktyk realizowanych nie tylko przez muzea, ale także przez instytucje i organizacje zrzeszające seniorów lub przygotowujące programy skierowane do tej grupy wiekowej.

NIMOZ
Szkolenia NIMOZ
ISBN 978-83-64889-43-1
Warszawa 2020
14
ABC Badania publiczności w muzeum
Publikacje

ABC Badania publiczności w muzeum

Oddajemy w Państwa ręce kolejny – już dwunasty – tomik z serii Szkolenia Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, tym razem dotyczący badania publiczności muzeów. Publikacja jest wynikiem przeprowadzonych przez NIMOZ dwóch edycji szkolenia Badania publiczności muzealnej oraz dwóch lat ogólnopolskiego projektu Badania publiczności muzeów w Polsce. Z raportami z tych badań mogą się Państwo zapoznać na stronie internetowej: www.nim.gov.pl, w zakładce: Publiczność muzeów.

NIMOZ
Szkolenia NIMOZ
ISBN 978-83-64889-32-5
Warszawa 2018
12
Publiczność (w) muzeum
Publikacje

Publiczność (w) muzeum

Piotr Tadeusz Kwiatkowski, Beata Nessel-Łukasik, Joanna Grzonkowska

Książka ta uznaje kardynalne pytanie o społeczne powinności muzeum za rozstrzygnięte i wiedzie nas o wiele dalej. Oferuje panoramiczną fotografię polskiego muzealnictwa (z możliwością jednak dokonywania analitycznych przybliżeń), które w rytmie zmian muzealnictwa światowego odkrywa publiczność w całym jej zróżnicowaniu i dyferencji oczekiwań. Czytelnik znajduje więc na kartach książki opis relacji muzeum z jego społecznym otoczeniem, pozostających w procesie zmian; skupia uwagę na relacjach ze środowiskami społecznymi, współpracy z organizatorami (w szczególności – samorządowymi), odnajdywaniu się w lokalności. Autorzy wyławiają z bezosobowej publiczności wyspecyfikowane grupy dorosłych w wieku produkcyjnym, seniorów, ale także przyszłych dorosłych i seniorów, czyli dzieci i ludzi młodych. Odpowiadając przy tym na pytania, na ile te osoby i grupy odnajdują spełnienie swych potrzeb we współczesnym muzeum, na ile współczesne muzeum jest w stanie na te potrzeby oddziaływać i je modyfikować.

NIMOZ
Biblioteka NIMOZ
ISBN 978-83-64889-54-7
Warszawa 2022
17

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.