Zabezpieczenia mechaniczne

Tworzenie efektywnego całościowego systemu bezpieczeństwa dla obiektu muzeum czy budynku zabytkowego jest zadaniem trudnym. Wynika to głównie z nieustanie zmieniającego się spektrum zagrożeń, a także prawdopodobieństwa wystąpienia każdego z nich. Podejmując kroki aby im przeciwdziałać, pośród mnogości rozwiązań z dziedziny elektroniki, czy też możliwych do wdrożenia wariantów funkcjonowania ochrony fizycznej w obiekcie, bardzo często bagatelizuje się lub nawet pomija stosowanie odpowiednich zabezpieczeń mechanicznych i budowlanych. Należy podkreślić, że jako jedyny rodzaj zabezpieczeń oddają one czas personelowi muzeum lub ochronie fizycznej na podjęcie odpowiednich działań zmierzających do jego neutralizacji do czasu przełamania tych zabezpieczeń.

  • Zabezpieczenia budowlane są podstawowymi, elementami infrastruktury technicznej, zabezpieczeniowej. Wkomponowane w konstrukcje budowli są na stałe zespolone. Stanowią przeszkodę, której pokonanie jest możliwe tylko przy użyciu siły fizycznej i określonych przedmiotów oraz narzędzi, z pozostawieniem śladów. Zdecydowanie utrudniają i wydłużają w czasie działania potencjalnego przestępcy. Istotnym kryterium zabezpieczeń jest skuteczność oporu (odporność na przełamanie).

  • Zabezpieczenia mechaniczne funkcjonują głównie w zespoleniu z zabezpieczeniami budowlanymi i są określone jako ich uzupełnienie. Są urządzeniami ruchomymi (mocowanie, ryglowanie, zamykanie, osłanianie, itp. ), z założenia łatwiejszymi do pokonania w parametrach trudności i czasu. Istotnym kryterium zabezpieczeń jest opór utrudniający przełamanie, zniszczenie. Poziom antywłamaniowy jest określony głównie przez czas jaki jest potrzebny na pokonanie zabezpieczenia przy użyciu całej gamy narzędzi począwszy od wkrętaka lub zwykłego łomu na elektronarzędziach skończywszy. Wymagania co do stosowania w muzeach oraz parametrów jakie powinny spełniać poszczególne wybrane zabezpieczeń mechanicznych, są jasno określone w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz. U. poz. 1240).

 

Wymagania, co do stosowania w muzeach oraz parametrów jakie powinny spełniać poszczególne wybrane zabezpieczeń mechanicznych, są jasno określone w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz. U. poz. 1240).

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.