Poradnik - Realizacja filmów edukacyjnych w polskim języku migowym

Poradnik "Translacja sztuki i jej historii na język wizualno-przestrzenny. Realizacja filmów edukacyjnych w polskim języku migowym" jest narzędziem pomocnym dla pracowników instytucji kultury. Poradnik powstał w celu uwrażliwienia osób słyszących na to, że osoby głuche i słabosłyszące charakteryzują się nieco innym sposobem myślenia (inteligencja wizualna), a przez niedostosowaną ofertę edukacyjną są słabiej wyedukowane w obszarze kultury i sztuki.

Pomysłodawczynią i autorką poradnika jest Agnieszka Kołodziejczak. Instruktaż został dofinansowany w ramach projektu INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH WIELKICH JUTRA – DOSTĘPNOŚĆ + realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu grantowego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014–2020 nr POWR.04.01.00-00-ID11/19 z 25.09.2019 r. na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (IV. Oś Priorytetowa: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1: Innowacje społeczne), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego.

Poradnik_realizacja filmów edukacyjnych w polskim języku migowym

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.