Baza studiów skierowanych do muzealników i osób związanych z muzealnictwem

letter-yellowgreenBaza studiów skierowanych do muzealników i osób związanych z muzealnictwem

Nazwa

Kierunek

Adres i kontakt

Rodzaj studiów

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów, Katedra Prasoznawstwa i Informatologii

Zarządzanie Instytucjami Kultury

podyplomowe

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Wydział Pedagogiki

Pedagogika z modułem animacja społeczno-kulturalna i zarządzanie projektami

studia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Katedra Historii Najnowszej i Stosunków Międzynarodowych; Wydział Historyczny

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków

studia I i II stopnia stacjonarne

Uniwersytet Gdański

Wydział Historyczny

Studia Podyplomowe Ochrona dziedzictwa kulturowego: muzea, edukacja, turystyka

podyplomowe

Uniwersytet Gdański

Wydział Historyczny

Studia Podyplomowe z historii sztuki

podyplomowe

Uniwersytet Adama Mickiewicza

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ochrona dóbr kultury

studia I stacjonarne; studia II stopnia - stacjonarne (specjalność: Turystyka kulturowa)

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.