Wydawanie przez NIMOZ opinii dotyczących dokumentacji projektowej - zabytki

W zakresie zabezpieczeń technicznych służących ochronie obiektów zabytkowych, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, na prośbę użytkownika, inwestora, bądź Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków bądź ich delegatur, może wydać opinię z zakresu instalacji bezpieczeństwa takich jak:

 • sygnalizacji pożarowej;
 • sygnalizacji włamania i napadu;
 • kontroli dostępu;
 • telewizji dozorowej.

W praktyce, podobnie jak w przypadku muzeów, maksymalny czas niezbędny do rzetelnego zbadania jakości rozwiązań zawartych w projekcie wynosi do 30 dni roboczych od dnia otrzymania projektu systemu, jednakże w uzasadnionych przypadkach (projekty skomplikowane technicznie, konieczność dokonania wizji lokalnej na miejscu), termin może ulec wydłużeniu o kolejne 30 dni roboczych.

 Należy pamiętać, że zaopiniowaniu dokumentacja techniczna powinna zostać poddana jeszcze przed rozpoczęciem prac montażowym, a sytuacją optymalną byłoby dokonanie tego przed przystąpieniem do wyboru wykonawcy.

 Praktyczne wskazówki dotyczące procedury opiniowania dokumentacji projektowej w NIMOZ:

 • Projekty techniczne podlegają zaopiniowaniu w wersji papierowej;
 • Przygotowując dokumentację do wysyłki lub dostarczenia z należy wybrać posiadaną wersję projektu o jak największym stopniu uszczegółowienia – z reguły są to projekty wykonawcze a niżeli budowlane;
 • Do dokumentacji należy dołączyć pismo przewodnie zwięźle i precyzyjnie wskazujące cel przekazania dokumentu, kierowane do Dyrektora Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów;
 • Ilość przekazanych egzemplarzy projektu uzależnione jest od wnioskodawcy. NIMOZ nie zatrzymuje żadnego z nich. Odsyłana jest całość wraz z oryginałem wystawionej opinii na adres wnioskodawcy;
 • W przypadku gdy wnioskodawcą jest inny podmiot niż inwestor, użytkownik, zarządca obiektu bądź Wojewódzki Konserwator Zabytków (lub delegatura) powinien dołączyć on stosowne upoważnienie.;
 • Pomocnym byłoby zawarcie w piśmie przewodnim przesyłki danych kontaktowych (nr telefonu, adres email) do projektanta lub osoby z którą można wyjaśnić ewentualne wątpliwości dotyczące zawartych w projekcie rozwiązań technicznych.
 • Jeśli dokumentacja dotyczy instalacji przeciwpożarowych, powinna ona zostać uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych zgodnie z § 3.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DZ. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) przed przekazaniem do NIMOZ.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.