WCAG 2.0

Czym jest WCAG 2.0?

WCAG – Web Content Accessibility Guidelines – to zbiór rekomendacji dotyczących ułatwień w dostępie do treści publikowanych w Internecie. Zalecenia te sformułowane są przede wszystkim z myślą o umożliwieniu korzystania z zamieszczanych w sieci informacji osobom niepełnosprawnym, chociaż stosowanie większości z tych wytycznych ułatwia korzystanie z publikowanych treści wszystkim użytkownikom.

Część wytycznych WCAG opiera się na rozwiązaniach technicznych, które powinny być wprowadzone przez programistów już na etapie budowy strony internetowej, katalogu online, aplikacji itp. Część zaleceń można również w prosty sposób zastosować bez pomocy informatyka, np. przy udostępnianiu treści na profilach instytucji w portalach społecznościowych czy przy zamieszczaniu kolejnych tekstów na stronie internetowej muzeum.

 Zasady dostępności WCAG 2.0:

- zasada 1: Percepcja – to wytyczne, których zastosowanie pozwoli wszystkim użytkownikom na dostęp do publikowanych treści (na przykład wprowadzenie dla grafik szczegółowych opisów uwzględniających informacje o przekazywanych przez grafikę treściach oraz o rozmieszczeniu na niej poszczególnych elementów w taki sposób, aby osoba, która nie może odczytać grafiki mogła zapoznać się z jej przekazem)

- zasada 2: Funkcjonalność – czyli wytyczne, które sprawią, że strona internetowa lub aplikacja będzie funkcjonalna i pozwoli na swobodne korzystanie z niej (na przykład takie skonstruowanie strony, aby poruszanie się po niej było możliwe wyłącznie za pomocą klawiatury, aby nawigacja po stronie była zaplanowana w intuicyjny sposób, ale również aby strona była zaprojektowana w takiej formie, aby jej wyświetlanie nie przyczyniało się do ataków padaczki u osób na to najbardziej narażonych itp.)

- zasada 3: Zrozumiałość – czyli wytyczne, których wprowadzenie sprawi, że udostępniane treści będą czytelne i sformułowane w łatwy do zrozumienia sposób (na przykład ilustrowanie trudnych zagadnień poruszanych w tekście za pomocą wykresów, map, rysunków, schematów itp., co przyczyni się do lepszego zrozumienia skomplikowanych treści)

- zasada 4: Rzetelność – to wytyczne skierowane przede wszystkim do informatyków budujących strony internetowe i wskazują one w dużej mierze na konieczność zachowania porządku w kodzie źródłowym strony, ale również zapewnienie możliwości dostępu do publikowanych treści osobom korzystającym z różnego oprogramowania

 Czy WCAG jest obowiązkowy?                     

Tak. Obecnie obowiązująca wersja to WCAG 2.0, opublikowana w 2008 roku. W 2012 WCAG 2.0 zyskał rangę międzynarodowej normy ISO. W tym samym roku w Polsce, w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, wprowadzono obowiązek dostosowania stron internetowych instytucji publicznych do właśnie tego standardu (szczegółowy zakres dostępności znalazł się w załączniku nr 4 do tego Rozporządzenia).

 Podstawy prawne

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120000526

 Zobacz też

http://wcag20.widzialni.org/

http://dostepnestrony.pl/artykul/wcag-2-0-w-skrocie/

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.