Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Narodowego Instytutu Muzeów

Narodowy Instytut Muzeów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Narodowego Instytutu Muzeów.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część grafik nie posiada tekstów alternatywnych
 • brakuje odpowiedniej struktury nagłówków
 • brakuje niektórych punktów orientacyjnych i możliwości pominięcia bloków
 • brakuje opisów dla linków
 • brakuje oznaczeń języka strony
 • brakuje informacji o otwarciu linków w nowym oknie
 • występują błędy semantyczne HTML
 • niektóre komunikaty o stanie nie są dostępne dla technologii asystujących
 • kolejność fokusa jest nieodpowiednia lub fokus przechodzi na elementy niewidoczne w interfejsie graficznym
 • kontrast niektórych elementów jest za niski (poniżej 4.5:1)
 • niektóre tabele nie mają nagłówków lub nie są dostępne z klawiatury
 • formularze nie zapewniają opcji autocomplete lub odpowiednich sugestii korekty błędów
 • niektóre strony nie mają tytułów lub mają tytuły nie opisujące zawartości
 • nie wszystkie dokumenty (pdf, doc itp.) są w pełni dostępne cyfrowo

Wyłączenia

 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 roku
 • treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań oraz nieuaktualniane i nie poddawane po dniu 23 września 2019 roku przebudowom i zmianom polegającym na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Fundacja Widzialni.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor NIM.
 • E-mail: biuro@nim.gov.pl
 • Telefon: +48 22 25 69 603

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Adres: ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
 • E-mail: esp@mkidn.gov.pl
 • Telefon: +48 22 42 10 100

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście

Wejście jest dostępne za pomocą schodów (6 stopni). Osoba poruszająca się na wózku może skorzystać z rozkładanych szyn ze wsparciem ze strony naszego pracownika.

Miejsca parkingowe

Publiczne miejsca postojowe znajdują się przy ul. Jeziornej – w odległości około 150 m. Jeżeli potrzebujesz miejsca blisko wejścia, powiadom nas o tym, umożliwimy Ci zaparkowanie przy budynku.

Poruszanie się po budynku

Budynek ma parter i dwa piętra. Nasza działalność prowadzimy również w piwnicy. Na piętra i do piwnicy można dostać się wyłącznie za pomocą schodów.

Jeżeli schody stanowią dla Ciebie trudność, zorganizujemy Twoją wizytę w taki sposób, żeby nie stanowiła dla Ciebie trudności.

Toaleta

W budynku dostępne są toalety.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze budynku.

Pies asystujący

Osoby z psem asystującym są u nas mile widziane. Każda osoba z psem asystującym może liczyć na miskę wody dla psa.

Tłumacz języka migowego

NIM dysponuje pracownikiem ze znajomością języka migowego na poziomie B1. Jeżeli potrzebujesz jego w wsparcia w kontakcie z nami, poinformuj nas o tym.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.