Wspieranie działań muzealnych

W dn. 11 czerwca 2024 r. nastąpiła zmiana systemu do składania wniosków w Programach Ministra. Został uruchomiony system roGRANT, który zastąpił dotychczasowy system naboru wniosków (EBOI).

System roGRANT, umożliwiający aktualizowanie wniosków, jest dostępny pod adresem: https://rogrant.mkidn.gov.pl/. Konta wnioskodawców oraz wnioski i ich aktualizacje zapisane do 20 maja 2024 r.. zostały przeniesione z systemu EBOI do nowego systemu. Instrukcja użytkownika oraz informacje o pomocy technicznej dostępne są w zakładce „Informacje” na stronie: https://rogrant.mkidn.gov.pl/. Pytania dodatkowe dotyczące korzystania z systemu proszę kierować do pomocy technicznej: tel.: +48 883 513 333, email: mkidn.rogrant.sd@redocean.pl

***

Wyrażając dbałość o ochronę, zachowanie i popularyzację zasobów dziedzictwa kulturowego Rzeczpospolitej Polskiej stworzony został program Wspieranie działań muzealnych, służący zapewnieniu wysokich standardów konserwowania i zabezpieczania zbiorów, jak również atrakcyjnych form prezentowania dzieł sztuki oraz zjawisk i idei.

W programie Wspieranie działań muzealnych przejawia się dążenie do wspomagania działań mających na celu właściwą opiekę konserwatorską nad muzealiami oraz archiwaliami i księgozbiorami. Kluczowym celem programu jest także wspieranie przedsięwzięć wystawienniczych i wydawniczych stanowiących źródło krzewienia wiedzy o dziedzictwie kulturowym.

Program Wspieranie działań muzealnych skierowany jest zarówno do samorządowych instytucji kultury, jak i organizacji pozarządowych oraz kościołów i związków wyznaniowych prowadzących działalność muzealną. Narzędziem realizacji założeń programu związanych z ochroną i zachowaniem zbiorów jest dofinansowywanie prac konserwatorskich przy obiektach poddanych uprzednio procedurom opracowania i ewidencjonowania oraz tworzenia lub rozbudowy pracowni konserwatorskich w jednostkach, w których zasadne jest funkcjonowanie tego typu organizacyjnych struktur.

Instrumentem wdrażającym założenie programu dotyczące popularyzacji zasobów dziedzictwa kulturowego jest udzielanie wsparcia finansowego projektom z zakresu organizacji wystaw czasowych, tworzenia i modernizacji wystaw stałych oraz tworzenia wystaw wirtualnych. Integralnym elementem implementacji celów programu jest dotowanie katalogów wystaw i zbiorów jako publikacji o charakterze zarówno naukowym, jak i popularyzatorskim.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

WDM 2024 - Regulamin i specyfikacja
WDM 2024 - Wytyczne
WDM 2024 - roGrant - instrukcja
WDM 2024 - wniosek wzorcowy - katalog
WDM 2024 - wniosek wzorcowy - konserwacja
WDM 2024 - wniosek wzorcowy - pracownia
WDM 2024 - wniosek wzorcowy - wystawy
WDM 2024 - wyniki naboru
WDM 2024 - Pomocnik beneficjenta
WDM 2024 - Szczegółowa informacja dotycząca pomocy publicznej - instrukcja wypełnienia
WDM 2024 - Szczegółowa informacja dotycząca pomocy publicznej - formularz do wypełnienia
WDM 2024 - wyniki naboru z odwołaniami

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.