Rada Programowa

Informujemy, że na podstawie par. 10 ust. 2 Statutu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów z dnia 3 lipca 2018 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołał Radę Programową NIMOZ kadencji (2022–2025), w następującym składzie:

Dorota Folga-Januszewska - historyk sztuki, muzeolog, krytyk. Studiowała historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie się doktoryzowała i habilitowała. Profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie,  wicedyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. W l. 2008-2014 autorka programu studiów muzeologicznych na UKSW w Warszawie (kierownik Katedry i dyrektor Instytutu Muzeologii). W latach 1979–2008 pracowała w Muzeum Narodowym w Warszawie (kurator, z-ca dyrektora, dyrektor). Członek  ICOM, prezydent ICOM-Polska (w l. 2002-2008 i 2012-2018), prezydent MOCO ICOM (2014-2016), członek SAREC ICOM (od 2017), prezydent Komitetu ds. Rezolucji ICOM (2016), członek AICA. Ekspert Rady Europy ds. muzeów, ekspert UNESCO High Level  Forum on Museums oraz ekspert w programach MNiSW, NPRH, członek Komitetu Nauk o Kulturze PAN, członek wielu rad naukowych i muzealnych.

Jack Lohman (przewodniczący Rady) -  profesor, w latach 2002-2012 dyrektor Museum of London, w latach 1999-2002 dyrektor (CEO) Muzeów Narodowych RPA oraz w latach 2012-2021 dyrektor Królewskiego Muzeum Kolumbii Brytyjskiej. Ukończył Historię Sztuki na University of East Anglia w 1979 i Architekturę w Berlinie i w Manchesterze w 1983. Przez wiele lat był członkiem zarządu UNESCO w Kanadzie i w Wielkiej Brytanii, a także przewodniczącym Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM w Wielkiej Brytanii oraz związku muzeów w Kanadzie. Założył i był pierwszym przewodniczącym rady powierniczej przy Muzeum Narodowym w Warszawie. Jest światowej klasy specjalistą w dziedzinie muzeów.   

bp Michał Janocha (ur. 1959  w Warszawie) - biskup pomocniczy warszawski, historyk sztuki, teolog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Pracowni Speculum Byzantinum na Wydziale Artes Liberales UW. Autor 6 książek i ok. 200 artykułów naukowych na temat historii sztuki i tradycji bizantyńskiej i ruskiej, ikonografii chrześcijańskiej, teologii porównawczej katolicko-prawosławnej, teologii kultury. Przewodniczący Rady d.s. Kultury i Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski.

Wojciech Kucharski (ur. w 1978 r.) – historyk i archeolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, zajmuje się historią średniowiecza i czasów najnowszych. Zastępca dyrektora ds. naukowych we wrocławskim Ośrodku „Pamięć i Przyszłość”, wykłada w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Twórca i współtwórca wystaw historycznych w tym wystawy głównej w Centrum Historii „Zajezdnia”. Nadzoruje program „Ocalone dziedzictwa. Regionalne Izby Pamięci Ziem Zachodnich i Północnych”. Twórca „Wrocławskiego Rocznika Historii Mówionej”. Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego i Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej, członek rady naukowej Instytutu Śląskiego w Opolu.

Andrzej Betlej - historyk sztuki, profesor uczelni w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w dziejach sztuki nowożytnej, szczególnie w dziedzictwie artystycznym kresów wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. W latach 2016–2019 był dyrektorem Muzeum Narodowego w Krakowie. Jest członkiem licznych komisji, komitetów naukowych i Rad Muzeów. Odznaczony srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis” oraz Złotą Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego „Krzyż Małopolski”.

Karol Nawrocki - Prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego, doktor nauk humanistycznych, społecznik. Od 2009 r. pracownik Instytutu Pamięci Narodowej; w latach 2014–17 naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku. Od kwietnia 2017 r. dyrektor Muzeum II Wojny Światowej. Autor i redaktor książek oraz artykułów dot. najnowszej historii Polski. Inicjator, konsultant oraz współautor wielu projektów memoratywnych, edukacyjnych oraz ekspozycyjnych. 23 lipca 2021 r. dr Karol Nawrocki objął stanowisko Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

Bartosz Bartyzel - rzecznik prasowy i kierownik Biura Prasowego Muzeum Auschwitz. Absolwent politologii i stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu Public Relations oraz zarządzania komunikacją na Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera. W początkach swojej pracy zawodowej związany z mediami. Od 1999 r. pracuje w Miejscu Pamięci Auschwitz. Początkowo jako przewodnik, od 2005 r. w Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście. W roku 2007 współtworzy Biuro Prasowe Muzeum. W 2013 r. zostaje jego kierownikiem i rzecznikiem prasowym Muzeum. Członek Rady Fundacji na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu oraz Rady Programowej Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Jacek Friedrich - (ur. 1965), historyk sztuki, muzealnik. Absolwent historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim (1990). Doktorat na Uniwersytecie Gdańskim (2000). Habilitacja na Uniwersytecie Jagiellońskim (2019). Profesor w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego. Dyrektor Muzeum Narodowego w Gdańsku (od 2020). W latach 2013-2020 dyrektor Muzeum Miasta Gdyni. Autor kilku książek, m. in. Walka obrazów. Przedstawienia wobec idei w Wolnym Mieście Gdańsku (Gdańsk 2018).

Marzena Szmyt (wiceprzewodnicząca Rady) - jest archeologiem, profesorem na Wydziale Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz dyrektorem Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Jej badania skupiają się na przemianach społecznych, gospodarczych i kulturowych, jakim podlegały w IV I III tys. przed Chr. społeczności ludzkie zamieszkujące Europę środkową i wschodnią. Jest autorką licznych publikacji naukowych, a także redaktorem wydawnictw monograficznych oraz czasopism archeologicznych.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.