Słownik terminów:

 • Dział publikujący – dział merytoryczny NIMOZ, który przekazuje materiały do publikacji
 • Wykonawca – podmiot składający najkorzystniejszą ofertę, wykonujący skład, łamanie i druk publikacji
 1. Publikacja wydawana przez NIMOZ powstaje na podstawie materiałów opracowanych w Dziale publikującym, według planu publikacji na dany rok. Dział publikujący zawiera umowy z autorami i ew. redaktorami merytorycznymi i językowymi.
 2. Publikacje nieujęte w planie wydawnictw wymagają zgody Dyrektora NIMOZ. O zgodę na publikację poza planem wydawniczym występuje Dział publikujący.
 3. Gotowy materiał (tj. tekst zredagowany merytorycznie i językowo, opatrzony – w miarę potrzeb – ilustracjami, tabelami, przypisami itp.) przekazywany jest do wydawnictwa celem rozpoczęcia procesu wydawniczego
 4. Wydawnictwo:
 • przygotowuje zapytanie ofertowe i zbiera oferty na skład, łamanie i druk publikacji;
 • przeprowadza wybór najkorzystniejszej oferty i przedstawia do akceptacji;
 • po uzyskaniu akceptacji dyrektora NIMOZ przygotowuje umowę z Wykonawcą na skład, łamanie i druk publikacji;
 • przekazuje Wykonawcy materiały przygotowane przez Dział publikujący.
 1. Wykonawca w określonym w umowie terminie przekazuje do Wydawnictwa złożoną i złamaną publikację w formie wydruku próbnego oraz pliku PDF.
 2. Wydawnictwo przekazuje wydruk próbny do Działu publikującego.
 3. Dział publikujący przeprowadza procedurę sprawdzenia materiału pod względem merytorycznym.
 4. Wydawnictwo przeprowadza procedurę korekty i sprawdzenia materiału pod względem językowym (zawarcie umów z korektorami).
 5. Wydawnictwo przeprowadza procedurę sprawdzenia publikacji pod względem technicznym i wizualnym (zgodność z planowaną szatą graficzną itp.).
 6. Ostatecznej akceptacji publikacji do druku dokonują kolejno: Dział publikujący, Wydawnictwo oraz Dyrektor NIMOZ, na formularzu dopuszczenia publikacji do druku.
 7. Po otrzymaniu podpisanego formularza dopuszczenia do druku Wydawnictwo kieruje publikację do druku.
 8. Wykonawca w ustalonym w umowie terminie dostarcza wydrukowany nakład publikacji do siedziby NIMOZ.
 9. Publikacje są przechowywane przez Wydawnictwo w magazynie wydawnictw i dystrybuowane bezpłatnie, w miarę dostępnego nakładu, wg. zapotrzebowania złożonego przez dyrekcję, pracowników, a także osób zainteresowanych publikacjami NIMOZ. Dystrybucji wydawnictw dokonuje Wydawnictwo.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.