Prace programowe w latach 2011-2016

Ważnym elementem prac programowych NIMOZ była debata „Czas muzeów?”, efektem której był dokument Strategia Rozwoju Muzealnictwa – założenia programowe. Zawarta w nim diagnoza była jedną z programowych inspiracji I Kongresu Muzealników Polskich (Łódź, 23–25 kwietnia 2015 r.). Podsumowaniem dotychczasowych prac programowych było przygotowanie kompleksowego raportu, zawierającego projekt zmian Ustawy o muzeach.

Prowadzone pod kierunkiem NIMOZ od 2012 r. kolejne odsłony debaty "Czas muzeów?", poświęcone były konkretnym zagadnieniom - kolejno:  

  • „Dziedzictwo kulturowe a rozwój kapitału społecznego”,
  • „Muzeum w środowisku lokalnym - dziedzictwo a rozwój”  
  • „Muzeum jako organizacja pracy twórczej”,
  • „Muzeum w przestrzeni edukacji otwartej”,
  • „Muzeum w systemie administracji publicznej” 

Debaty odbywały się na zasadach społecznie otwartego forum wymiany myśli i opinii, integrującego różne ośrodki naukowe i kulturotwórcze. Rolę forum pełnił „Biuletyn Programowy NIMOZ”, wydawnictwo elektroniczne publikowane w latach 2012-2014, gdzie wokół poszczególnych zagadnień zgromadziły się osoby zainteresowane tematami, a reprezentujące bardzo różne środowiska.

Zgodnie z przyjętą przez zespół ekspertów Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów koncepcją tworzenia Strategii Rozwoju Muzealnictwa, warunkiem kluczowym opracowania Strategii jest zdefiniowanie następujących czynników: 1. celu Strategii, 2.zasięgu jej działania, 3.zasobów kompetencyjnych i infrastrukturalnych oraz 4. zdolności współdziałania w procesie jej realizacji, tak wewnątrz tych instytucji jak i w ich otoczeniu zewnętrznym . W konsekwencji jest to także warunkiem stworzenia optymalnych warunków funkcjonowania i rozwoju zarówno samych instytucji muzealnych, jak i poszczególnych grup zawodowych, czy społecznych, skupionych wokół muzeów.

Raport Strategia Rozwoju Muzealnictwa - założenia programowe

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.