Gala laureatów

43. Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2022

 

Konkurs na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla jest od lat najważniejszą formą uznania najwybitniejszych osiągnięć polskich muzeów działających oraz realizujących zadania statutowe w kraju i poza jego granicami. Sybilla to też propagowanie najlepszych wzorów działalności muzealnej oraz nieocenione źródło wiedzy o historii oraz kierunkach rozwoju polskiego muzealnictwa.

Jury konkursowe tegorocznej edycji Sybilli dokonało oceny ponad 140 zrealizowanych w 2022 roku muzealnych projektów, przesłanych w ramach sześciu kategorii konkursowych:

  • konserwacja i ochrona dziedzictwa kultury,
  • edukacja,
  • projekty naukowo-badawcze,
  • nowe i zmodernizowane wystawy stałe,
  • wystawy czasowe
  •  inwestycje

Organizatorem Konkursu jest rokrocznie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, którego rolą jest wyznaczanie standardów w muzealnictwie, kreowanie warunków jego rozwoju, upowszechnianie jego osiągnięć jak również sieciowanie polskich muzeów.

Podczas uroczystej gali wyróżnionym i nagrodzonym muzeom zostały wręczone dyplomy oraz statuetki Sybilli. Muzea nagrodzone w poszczególnych kategoriach otrzymały ponadto przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nagrody finansowe.  

W tym roku po raz pierwszy została wręczona statuetka Sybilli przyznana przez muzealną publiczność. W zorganizowanym przez NIMOZ internetowym głosowaniu brały udział wszystkie muzea nominowane przez jury do nagrody Sybilla w poszczególnych kategoriach konkursowych. Odzew internautów w postaci oddanych głosów i komentarzy w mediach społecznościowych pokazuje jak ważna jest społeczna rola muzeów i znaczenie muzeów dla najbliższego otoczenia.    

Podsumowanie 43. edycji Sybilli oraz wręczenie nagród i wyróżnień odbyło się w Zamku Królewskim na Wawelu. Sybilli daje przyszłym zwycięzcom Grand Prix możliwość współorganizacji z Instytutem uroczystej gali kolejnej edycji konkursu.   

Organizacja Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku oraz Konferencji Muzeów Rejestrowanych nie byłaby możliwa bez współpracy z partnerami, w szczególności z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które wspiera i patronuje tak konkursowi, jak i konferencji, oraz z Zamkiem Królewskim na Wawelu i Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, które udostępniły przestrzeń muzealną oraz włączyły się w organizację wydarzenia.

 

GRAND PRIX

Muzeum Architektury we Wrocławiu

LABORATORIUM ARCHITEKTURY

„Laboratorium architektury” to dwuletni pilotażowy projekt z zakresu edukacji architektonicznej dla klas 1–3 szkoły podstawowej. Jego celem było uwrażliwienie dzieci na przestrzeń, w której żyją oraz  uzmysłowienie uczestnikom, że architektura to nie tylko wznoszenie konstrukcji, ale także oprawa życia codziennego, która ma bezpośredni

wpływ na nasze samopoczucie. Ważnym elementem tych działań były warsztaty plenerowe, podczas których wspólnie przyglądano się elementom przestrzeni miejskiej, zastanawiając się, jak można ją kształtować, aby ta była przyjazna i inkluzywna. W ramach projektu przygotowano także bezpłatne materiały edukacyjne dostępne w Internecie: książkę z zestawem ćwiczeń architektonicznych oraz filmy „Skala”, „Plan” i „Światło” w trzech wersjach: z tłumaczeniem na polski język migowy, z napisami oraz audiodeskrypcją.

 

Kategoria Konserwacja i ochrona dziedzictwa kultury

NAGRODA

Muzeum Narodowe w Krakowie

RYTOWNICTWO JOACHIMA LELEWELA. KATALOG MATRYC GRAFICZNYCH I RYCIN LELEWELA ZE ZBIORÓW MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE

Joachim Lelewel, znakomity polski historyk, polityk okresu powstania listopadowego, był również grafikiem amatorem, własnoręcznie ilustrującym swe liczne naukowe publikacje.

W 1897 roku Muzeum Narodowe w Krakowie pozyskało do swych zbiorów rytowniczą spuściznę po uczonym. Jej trzonem była kolekcja 232 matryc graficznych, opracowanych przez Lelewela w technikach akwaforty i miedziorytu. Kolekcja przyjęta wówczas do zbiorów narodowych na 125 lat przepadła w muzealnych magazynach. Jej pierwszą prezentacją szerokiej publiczności była wystawa „Lelewel. Rytownik Polski”, zorganizowana w muzeum w 2022 roku.

Opracowanie naukowe i zabiegi konserwatorskie realizowano w latach 2018–21 w ramach interdyscyplinarnego projektu badawczego „Katalog kolekcji graficznej Joachima Lelewela ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie”. Uczestniczyli w nim muzealni konserwatorzy z Pracowni Konserwacji Rzemiosła Artystycznego, Metalu i Broni oraz Pracowni Konserwacji Papieru i Skóry oraz Pracowni Introligatorskiej, we współpracy z kustoszami z Gabinetu Grafiki i Rysunku.

 

WYRÓŻNIENIE

Muzeum Niepodległości w Warszawie

KONSERWACJA TYNKÓW Z INSKRYPCJAMI W CELACH WIĘZIENNYCH W MAUZOLEUM WALKI I MĘCZEŃSTWA

Mauzoleum Walki i Męczeństwa w Warszawie mieści się w gmachu dzisiejszego Ministerstwa Edukacji i Nauki. W wyniku działań wojennych budynek nie został zniszczony ani zdewastowany. Na ścianach cel zachowało się około 1200 napisów – inskrypcji wykonanych przez przebywających w celach więźniów. Niejednokrotnie są to jedyne ślady po osobach tu przetrzymywanych. Upływ czasu nie jest łaskawy dla tak delikatnej materii jak inskrypcje natynkowe, tym bardziej że wykonano je w trudnych warunkach więziennych. Od czasu ich powstania mija osiemdziesiąt lat. W 2021 roku Muzeum pozyskało środki na przeprowadzenie prac konserwatorskich naściennych inskrypcji w celach aresztu w alei Szucha. Prace wykonano na przełomie lat 2021 i 2022.

 

WYRÓŻNIENIE

Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy

KONSERWACJA SAMOCHODU POŻARNICZEGO STAR 20 Z 1953 ROKU ZE ZBIORÓW DZIAŁU HISTORII POŻARNICTWA MUZEUM W PRZEWORSKU

W 1948 roku w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Starachowicach rozpoczęto produkcję w całości zaprojektowanego w Polsce samochodu ciężarowego Star 20 o ładowności 3,5 tony. Umożliwiło to kilka lat później podjęcie prac nad przygotowaniem produkcji pożarniczych samochodów gaśniczych na krajowych podwoziach. Poddany pracom konserwatorskim Star 20 wyprodukowany w 1953 roku użytkowany był przez Ochotniczą Straż Pożarną Pantalowice. Samochód służył w OSP Pantalowice do końca 1987 roku. W styczniu 1988 roku samochód przekazano bezpłatnie do Działu Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku jako eksponat muzealny. Zabytkowy pojazd jest interesującym przykładem polskiej myśli technicznej i lokalnego dziedzictwa kulturowego, który po 34 latach otrzymał drugie życie i stanowi jeden z ważniejszych eksponatów muzeum.

Kategoria Edukacja

NAGRODA

Muzeum Architektury we Wrocławiu

LABORATORIUM ARCHITEKTURY

„Laboratorium architektury” to dwuletni pilotażowy projekt z zakresu edukacji architektonicznej dla klas 1–3 szkoły podstawowej. Jego celem było uwrażliwienie dzieci na przestrzeń, w której żyją oraz  uzmysłowienie uczestnikom, że architektura to nie tylko wznoszenie konstrukcji, ale także oprawa życia codziennego, która ma bezpośredni

wpływ na nasze samopoczucie. Ważnym elementem tych działań były warsztaty plenerowe, podczas których wspólnie przyglądano się elementom przestrzeni miejskiej, zastanawiając się, jak można ją kształtować, aby ta była przyjazna i inkluzywna. W ramach projektu przygotowano także bezpłatne materiały edukacyjne dostępne w Internecie: książkę z zestawem ćwiczeń architektonicznych oraz filmy „Skala”, „Plan” i „Światło” w trzech wersjach: z tłumaczeniem na polski język migowy, z napisami oraz audiodeskrypcją.

 

WYRÓŻNIENIE

Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego

ŚPIEWAJĄCE AKWARELE. ZAMIENIAMY POSTUMENTY NA INSTRUMENTY

To nowatorski projekt edukacyjno-promocyjny popularyzujący twórczość Tadeusza Piotra Potworowskiego oraz Muzeum Ziemi Kępińskiej. W ramach wydarzenia przeprowadzono sensoryczne zajęcia edukacyjne, przystosowane dla najmłodszych odbiorców oraz dla osób z niepełnosprawnościami. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzieli się, w jaki sposób artyści widzą i słyszą kolory. Następnie uczestnicy  warsztatów poszukiwali dźwięków uchwyconych na obrazach Potworowskiego. Ukoronowaniem zajęć były warsztaty plastyczne, na których wykorzystano materiały wtórne do stworzenia kreatywnych i ekologicznych instrumentów. Wszystko odbyło się przy dźwiękach muzealnej piosenki Śpiewające Akwarele. Ważną częścią projektu było wydawnictwo edukacyjne oparte na technologii kolorowanki wodnej. Kolorowanka zawierała siedemnaście rysunków inspirowanych pracami Potworowskiego, które znajdują się w zbiorach muzeum.

 

WYRÓŻNIENIE

Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku

PROJEKT I WYKONANIE–MISTRZ RZEŹBIARSTWA FRANZ WAGNER Z KŁODZKA

Tak podpisywał się pod swymi dziełami przedwojenny kłodzki rzeźbiarz Franz Wagner. W dużej mierze nierozpoznana i niedoceniana przez mieszkańców Kłodzka modernistyczna i neobarokowa rzeźba Franza Wagnera stanowi nieodłączny element pejzażu architektonicznego miasta. 5 sierpnia 2022 roku o godz. 20.30 rozpoczęła się w plenerze żywa lekcja historii. Składały się na nią inscenizowane w różnych zakątkach miasta opowieści o życiu i dorobku artystycznym Franza Wagnera, przeplatane historiami z życia Kłodzka. Przekaz uatrakcyjniono efektami wizualnymi i akustycznymi. Szlak nocnej wędrówki po mieście z przewodniczką wyznaczały dzieła artysty. Wielowymiarowe przedsięwzięcie łączyło różne dziedziny sztuki, przekazujące wiedzę w twórczy i niekonwencjonalny sposób i pozwalające jego uczestnikom otworzyć się na doświadczenie kłodzczan sprzed stu lat. W jego realizację zaangażowano osoby w różnym wieku, od dzieci po seniorów.

 

Kategoria Projekty naukowo-badawcze

NAGRODA

Muzeum Śląskie w Katowicach

PROJEKT NAUKOWO-BADAWCZY DOTYCZĄCY EDYCJI ŹRÓDEŁ W POSTACI TEKSTÓW ŹRÓDŁOWYCH Z TZW. ARCHIWUM POWSTAŃ ŚLĄSKICH ZAWIERAJĄCEGO MATERIAŁY PIERWOTNE, CZYLI WYTWORZONE W LATACH 1919–1921

Muzeum Śląskie w Katowicach w latach 2006–2022 realizowało projekt naukowo-badawczy związany z edycją archiwaliów w postaci tekstów źródłowych z tzw. Archiwum Powstań Śląskich. Dokumenty z tego zbioru przechowywane są w Instytucie Józefa Piłsudskiego

w Nowym Jorku, gdzie ostatecznie trafiły po ewakuacji we wrześniu 1939 r. Efektem wieloletnich prac są trzy tomy, które ukazały się odpowiednio w latach 2017, 2020 i 2021. Zawarty w tomach „Archiwum…” materiał można spożytkować na kilka sposobów. Z jednej strony wykorzystać do opracowań naukowych, precyzując dotychczas zastaną olbrzymią wiedzę na temat powstań śląskich 1919–1921, z drugiej – odtworzyć genealogię pokolenia powstańców śląskich, które zeszło już dawno z historycznej sceny. Archiwum pozwala także na podtrzymywanie pamięci o tych wypadkach, nie tylko w szerokim tego słowa znaczeniu, lecz przede wszystkim na gruncie lokalnym, w poszczególnych gminach, a zwłaszcza w rodzinach, których przodkowie wzięli udział w powstaniach.

 WYRÓŻNIENIE

 Muzeum Narodowe w Kielcach

MUZEOTERAPIA – SPOSÓB NA TRUDNE CZASY. KONFERENCJA NAUKOWA

Nowe role muzeów początku XXI wieku daleko wykraczają poza dotychczasowe obszary funkcjonowania instytucji kulturalnych w społeczeństwie. W ich funkcjonowaniu zachodzi transformacja, skierowana na wykorzystanie ekspozycji muzealnych do oddziaływania terapeutycznego na odbiorców. Tę nową, współczesną formę działalności muzeów nazywamy muzeoterapią. Od 2018 roku w Muzeum Narodowym w Kielcach organizowane są cykliczne konferencje naukowe. Doświadczenia konferencyjne pozwoliły na podjęcie pierwszych prób praktycznych w zakresie prowadzenia zajęć w obszarze muzeoterapii. Zorganizowana w 2022 roku konferencja zatytułowana „Muzeoterapia – Sposób na trudne czasy”, stanowiła przełom w zakresie badań nad muzeoterapią. W trakcie obrad skupiono się na roli muzeów w minimalizowaniu skutków stresu w trudnych czasach popandemicznych, radzeniu sobie z problemami oraz zwróceniu uwagi na widzów muzeów w kontekście przestrzeni, ekspozycji i narracji muzealnych.

 

NAGRODA

Muzeum Śląskie w Katowicach

PROJEKT NAUKOWO-BADAWCZY DOTYCZĄCY EDYCJI ŹRÓDEŁ W POSTACI TEKSTÓW ŹRÓDŁOWYCH Z TZW. ARCHIWUM POWSTAŃ ŚLĄSKICH ZAWIERAJĄCEGO MATERIAŁY PIERWOTNE, CZYLI WYTWORZONE W LATACH 1919–1921

Muzeum Śląskie w Katowicach w latach 2006–2022 realizowało projekt naukowo-badawczy związany z edycją archiwaliów w postaci tekstów źródłowych z tzw. Archiwum Powstań Śląskich. Dokumenty z tego zbioru przechowywane są w Instytucie Józefa Piłsudskiego

w Nowym Jorku, gdzie ostatecznie trafiły po ewakuacji we wrześniu 1939 r. Efektem wieloletnich prac są trzy tomy, które ukazały się odpowiednio w latach 2017, 2020 i 2021. Zawarty w tomach „Archiwum…” materiał można spożytkować na kilka sposobów. Z jednej strony wykorzystać do opracowań naukowych, precyzując dotychczas zastaną olbrzymią wiedzę na temat powstań śląskich 1919–1921, z drugiej – odtworzyć genealogię pokolenia powstańców śląskich, które zeszło już dawno z historycznej sceny. Archiwum pozwala także na podtrzymywanie pamięci o tych wypadkach, nie tylko w szerokim tego słowa znaczeniu, lecz przede wszystkim na gruncie lokalnym, w poszczególnych gminach, a zwłaszcza w rodzinach, których przodkowie wzięli udział w powstaniach.

 

WYRÓŻNIENIE

Muzeum w Gliwicach

HALSZTACKIE CMENTARZYSKO KULTURY ŁUŻYCKIEJ W ŚWIBIU (STANOWISKO. 16), POWIAT GLIWICKI

W trakcie trzydziestoletnich badań wykopaliskowych muzeum pozyskało cenną kolekcję przedmiotów (ponad 8 tys. sztuk) ceramicznych, szklanych, brązowych i żelaznych o proweniencji miejscowej oraz importów o doskonale udokumentowanym kontekście funeralnym. Było to jedno z nielicznych, dużych birytualnych cmentarzysk grupy górnośląsko-małopolskiej, badanych od lat 60. XX wieku, które nie zostało wprowadzone do szerszego obiegu naukowego. Celem projektu było przygotowanie w pełni profesjonalnej monografii stanowiska, zawierającej nie tylko klasyczną prezentację źródeł archeologicznych, ale także szereg analiz archeologicznych i specjalistycznych, które odzwierciedlają aktualną wielokierunkową refleksję metodologiczną oraz poszerzające się możliwości interdyscyplinarnych badań w archeologii. Efektem projektu jest interdyscyplinarna monografia stanowiska Cmentarzysko z wczesnej epoki żelaza w Świbiu na Górnym Śląsku.

 

Kategoria Nowe i zmodernizowane wystawy stałe

 

NAGRODA

Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki

NOWY SKARBIEC KORONNY

Nowy Skarbiec Koronny to jedna z głównych stałych ekspozycji Zamku Królewskiego na Wawelu, której odsłona nastąpiła w czerwcu 2022 roku. W 1795 roku zawartość Skarbca została zrabowana przez Prusaków, a następnie w większości zniszczona. Fundamentem wawelskiej ekspozycji są ocalałe po pruskiej grabieży pojedyncze zabytki ze staropolskiego Skarbca Koronnego (Szczerbiec), precjoza z królewskich i książęcych skarbców (między innymi Sobieskich, Radziwiłłów, Sapiehów, Potockich), pamiątki po sławnych Polakach – monarchach, arystokratach i dowódcach, a także oznaki wysokich dystynkcji, dary dyplomatyczne i trofea. Wystawie towarzyszy program edukacyjny, stworzono kampanię promocyjną oraz szereg publikacji, na przykład katalog wybranych zbiorów Najpiękniejsze w Skarbcu. Pamiątki królewskie czy wydawnictwa popularne i edukacyjne. Metamorfoza Skarbca oznacza dla publiczności nowe spojrzenie na wyjątkową kolekcję i niezapomniane  doświadczenie w kontakcie ze sztuką i historią.

 

WYRÓŻNIENIE

Muzeum Fotografii w Krakowie

CO ROBI ZDJĘCIE?

Wystawa „Co robi zdjęcie?” jest wielowątkową opowieścią o historii, teraźniejszości i przyszłości fotografii i technik fotograficznych bazującą w całości na bogatych zbiorach Muzeum Fotografii w Krakowie. Wystawa pozwala widzom zobaczyć fotografię w różnych jej wymiarach i odmianach: jako sposób zapisu historii, sztukę, nośnik rodzinnej historii, materialny obiekt, obraz stworzony w konkretnej epoce i politycznych realiach. Wystawa podzielona jest na pięć części. Każda z nich zachęca do myślenia o fotografii w pewnym określonym kontekście. Zapraszamy zatem do zastanowienia się JAK robiona jest fotografia (Technologia); KTO stoi za obiektywem aparatu (Fotografujący); CO jest fotografowane (Fotografowane); DLACZEGO robi się zdjęcia (Informacja) oraz CO MOŻE jeszcze robić fotografia w przyszłości (Przyszłość).

 

WYRÓŻNIENIE

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

KOLEKCJONERSTWO POTOCKICH

Wystawa opowiada o trzech pokoleniach rodu Potockich, ich zainteresowaniach sztuką oraz historią, które stały się podstawą dzisiejszego Muzeum. Potoccy jako właściciele Wilanowa konsekwentnie powiększali zbiory sztuki, które od 1805 roku zostały udostępnione szerokiej publiczności – pro publico bono. Ekspozycja znajduje się na pierwszym piętrze pałacu, które poddano pracom remontowym w latach 2017–2019. Inspiracją były zachowane

przekazy ikonograficzne wnętrz z XIX oraz początku XX wieku. Na wystawie zaprezentowano ponad 700 najcenniejszych obiektów z kolekcji wilanowskiej: obrazów, mebli, rzeźb, rysunków i wyrobów rzemiosła artystycznego. Wystawa „Kolekcjonerstwo Potockich” jest częścią wieloletniej strategii Muzeum w zakresie uzupełniania i scalania kolekcji, systematycznej restauracji wnętrz pałacu i udostępniania ich publiczności wraz z odpowiednią narracją – dla upowszechniania wiedzy o historii i kulturze Polski.

 

Kategoria Wystawy czasowe

 

NAGRODA

Muzeum Narodowe w Warszawie

WITKACY. SEJSMOGRAF EPOKI PRZYSPIESZENIA

Twórczość wizualna Stanisława Ignacego Witkiewicza prezentowana była dotychczas przede wszystkim w zgodzie z założeniami jego estetyki – zasadami wypracowanej przez niego teorii Czystej Formy. Celem wystawy „Witkacy. Sejsmograf epoki przyspieszenia” było odczytanie na nowo twórczości artystycznej Witkiewicza przez osadzenie jego prac w dwudziestowiecznych i współczesnych kontekstach teoretycznych. Nowym interpretacjom służyć będzie skojarzenie artystycznych praktyk Witkiewicza z wybranymi wątkami jego refleksji o charakterze ontologicznym, psychologicznym, historiozoficznym i społecznym.

W programie towarzyszącym wystawie można było odnaleźć między innymi transmitowane na żywo wykłady specjalistów różnych dziedzin, czytanie performatywne dramatów Witkacego czy performance Ramony Nagabczyńskiej.  Największym zaangażowaniem widzów cieszyły się specjalne efekty dostępne w mediach społecznościowych, pozwalające użytkownikom „zwitkacyzować” swój wizerunek, nadając mu charakterystyczny dla twórczości artysty wygląd.

 

WYRÓŻNIENIE

Muzeum Narodowe w Lublinie

TAMARA ŁEMPICKA. KOBIETA W PODRÓŻY

Wystawę zorganizowano z okazji 42. rocznicy śmierci jednej z najbardziej znanych polskich artystek. Jej życie owiane jest legendą, która wzmacnia jej popularność wśród publiczności i do której powstania przyczyniła się po części ona sama, a po części jej niezwykła biografia. By w pełni pokazać życie i twórczość Tamary Łempickiej, kuratorzy zabrali widza w podróż jej śladami. Przestrzeń wystawy została podzielona na strefy dotyczące kolejnych miejsc pobytu artystki, znajdujących się na mapie Europy i obydwu Ameryk, z których każda odnosiła się do innego etapu jej życia. Widzowie mogli podziwiać prawie sześćdziesiąt prac artystki, pochodzących z niemal każdego etapu jej kariery artystycznej. Obrazy, grafiki i rysunki opowiadające historię niezwykłego życia artystki zostały zaprezentowane w otoczeniu przedmiotów codziennego użytku – mebli, rzemiosła artystycznego oraz strojów. Wystawa stanowiła próbę przeniesienia widza w świat lat 20. i 30. XX wieku, w sam środek niezwykłej epoki, podporządkowanej nowemu stylowi jakim było art déco.

 

WYRÓŻNIENIE

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

ABAKANOWICZ. TOTALNA

Była to pierwsza całościowa prezentacja wyjątkowej kolekcji prac Magdaleny Abakanowicz zgromadzonej przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu. Wystawa dawała odbiorcom niepowtarzalną szansę zapoznania się nie tylko z reprezentatywnym dla sztuki Abakanowicz zbiorem prac, ale przede wszystkim z poznaniem ewolucji twórczości jednej z najwybitniejszych współczesnych rzeźbiarek. Nawiązując do praktyki Abakanowicz, która w zależności od miejsca ekspozycji każdorazowo budowała nowe environments ze swoich obiektów rzeźbiarskich, wystawa starała się przybliżyć i odtworzyć sposób myślenia artystki o przestrzeni i potencjale kompozycyjnym trójwymiarowych prac oraz relacji, jaka zachodziła między obiektem a przestrzenią. Ważnym elementem uzupełniającym narrację wystawy były filmy dokumentalne poświęcone artystce. Wystawie towarzyszył bogaty program edukacyjny skierowany do różnych grup odbiorców, w tym do osób o odmiennej percepcji, oraz liczne projekty performerskie i seminarium dla animatorów kultury pod tytułem. „Abakanowicz. Inspirująca”.

 

Kategoria Inwestycje

 

NAGRODA

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni

MAGAZYN STUDYJNY MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI

Muzeum Marynarki Wojennej od 70 lat sprawuje opiekę nad zabytkami polskiego oręża morskiego. Ostania dekada to okres dynamicznego rozwoju tej placówki i rozbudowy jej unikatowej kolekcji. W 2022 roku na zboczu gdyńskiej Kamiennej Góry, w najbardziej atrakcyjnej turystycznie części miasta, Muzeum otworzyło dla zwiedzających podziemne magazyny studyjne. Inwestycję zrealizowano z uwzględnieniem walorów architektonicznych i przyrodniczych; wykorzystano też odnawialne źródła energii i ekologiczne rozwiązania między innymi naturalne światło i ogrzewanie geotermalne. Podziemny kompleks połączono z siedzibą Muzeum w zakresie konstrukcji, izolacji i wykończenia. Jednocześnie w trakcie prac budowlanych zastosowano nowoczesne technologie, które pozwoliły wykonać głębokie wykopy w niestabilnym gruncie i zabezpieczyć je, bez sprowadzania zagrożenia dla mieszkańców. Co ważne, podziemne magazyny studyjne Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni mogą także pełnić funkcję schronu dla pracowników i zabytków.

 

WYRÓŻNIENIE

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

LEŚNICTWO – ZESPÓŁ ZABYTKOWYCH BUDYNKÓW DAWNYCH OSAD LEŚNYCH W PARKU ETNOGRAFICZNYM MUZEUM KULTURY LUDOWEJ W KOLBUSZOWEJ

Wraz z upowszechnieniem się planowej gospodarki leśnej w pierwszej połowie XIX wieku w pejzażu polskiej wsi pojawił się nowy typ zabudowy – osady leśne. Ich podstawowym elementem był budynek mieszkalny przeznaczony dla rodziny leśniczego lub gajowego. Towarzyszyły mu zabudowania inwentarskie i techniczne – będące zapleczem dla hodowli, upraw polowych i prac leśnych. Usytuowanie tych obiektów na terenie Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej pozwoliło na pokazanie ich w pierwotnych relacjach funkcjonalnych i w naturalnym otoczeniu przyrodniczym. Razem z aranżacją wnętrz dało to zespół ekspozycyjny przedstawiający reprezentatywne i właściwie kompletne leśnictwo z początków XX wieku. Prace nad pozyskaniem, zestawieniem i urządzeniem wszystkich obiektów trwały od 2006 do 2022 roku. Obszar leśnictwa podzielono na trzy strefy: przydomową z kwietnym ogrodem od frontu oraz ogródkiem warzywnym na tyłach leśniczówki, gospodarczą – rozciągającą się między zabudowaniami, a także część do prac leśnych.

 

WYRÓŻNIENIE

Muzeum Narodowe w Kielcach

MODERNIZACJA MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W WIŚLICY JAKO ODDZIAŁU MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH

Pierwsze muzeum archeologiczno-historyczne otwarto w Wiślicy w 1966 roku, jednak dopiero rok 2017, kiedy to placówkę włączono w struktury Muzeum Narodowego w Kielcach, okazał się przełomowy. Środki pozyskane z Funduszy Europejskich pozwoliły stworzyć unikatowy, ponad 150-metrowy podziemny szlak łączący najważniejsze wiślickie artefakty. Jedna ścieżka turystyczna objęła, dotychczas odrębne, elementy ekspozycji muzealnej – pawilon archeologiczny oraz rezerwat archeologiczny w podziemiach bazyliki mniejszej. Projekt zrealizowano w ciągu czterech lat. Remont obiektów wchodzących w skład kompleksu muzealnego oraz wykonana najnowszymi metodami konserwacja reliktów przyczyniły się do zachowania dziedzictwa kulturowego, a także zwiększenia jego atrakcyjności i – co najważniejsze – bezpieczeństwa. Poprawiły się warunki eksponowania oraz możliwe stało się upowszechnianie dziedzictwa poprzez projekty badawcze i edukacyjne.

 

Nagroda publiczności

Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki

NOWY SKARBIEC KORONNY

 

Nagrody Specjalne

Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej w Oświęcimiu

Muzeum Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej

 

 

 

Zadanie dofinansowane z dotacji celowej na wydatki bieżące ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Budżetu Państwa.

Organizacja dorocznego kongresu przedstawicieli muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 43. edycji Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2022.

Wartość dofinansowania: 250 000 zł

Regulamin 43. Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2022
Załącznik nr. 1 do Regulaminu 43. Konkursu Sybilla 2022
Załącznik nr 2 do Regulaminu 43. Konkursu Sybilla 2022
Karta zgłoszeniowa 43. Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2022
Jury Sybilla 2022

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.