Aktualności
26 Mar 2024

Powołanie członków Rady ds. Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej 2024-2027

3 kwietnia 2024 r. wejdzie w życie Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie powołania członków Rady ds. Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej. Jest to działający przy ministrze właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego organ opiniodawczo-doradczy w zakresie zarządzania, finansowania oraz polityki kulturalnej dotyczącej muzealnictwa oraz kwestii związanych z miejscami pamięci narodowej, w tym pomnikami zagłady.

Członków Rady powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Ponadto minister określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres działania Rady. Rada ds. Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej składa się z 21 członków: 11 wybranych podczas zjazdu muzeów rejestrowanych oraz 10 wskazanych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym 3 reprezentujących muzea martyrologiczne. 

Rada ds. Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej powołana na trzyletnią kadencję w latach 2024-2027:

dr Wojciech Borkowski

Jerzy Brzozowski

dr Piotr M. A. Cywiński

Aneta Dalbiak

Adriana Garbatowska

Jan Godłowski

Piotr Górajec

dr Arkadiusz Jełowicki

dr Krzysztof Karbownik

dr Tomasz Kranz

dr Katarzyna Mieczkowska

Aldona Modrzewska

dr Michał Niezabitowski

Monika Raczyńska-Sędzikowska

dr Violetta Rezler-Wasielewska

dr hab. Agnieszka Rosales Rodriguez

Piotr Rzeszotarski

dr hab. Maciej Szymczyk

dr Joanna Ślaga

Marek Świca

prof. dr hab. Rafał Wnuk

 

Zespół Narodowego Instytutu Muzeów uprzejmie prosi o przyjęcie gratulacji!

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.